Sazebník poplatků a limitů

Sazebník poplatků

Kupní cena KartyCard purchase 49 Kč
Aktivace KartyCard activation ZDARMA
Měsíční poplatek za nevyužívání karty – po šesti měsícíchDormancy fee/after 6 months 49 Kč
Nabití Karty vkladem/převodemLoading fee 5 %
Nabití karty cizoměnovou transakcí 1)International transaction loading fee 1) 190 Kč
Platba Kartou u obchodníkaDomestic payments 1,90 Kč
Výběr z Bankomatu – domácíDomestic ATM cash withdrawal 19 Kč
Výběr z Bankomatu – zahraničíATM cash withdrawal 190 Kč
Poplatek za transakci v zahraničí (cizí měna)International payments (via vendor) 15 Kč + 2% z částky
Poplatek za vracení prostředků mimo limity 2)Excessive load fee 2) 30 Kč
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím BankomatuBalance check via ATM 10 Kč
Dotaz na zůstatek Karty prostřednictvím Webové samoobsluhyBalance check via website ZDARMA
Změna identifikačních údajů spojeného s KartouChange of identification details associated with card ZDARMA
Poplatek za vydání nové Karty v případě ztráty/poškození/Trvalé blokace/ Expirace Karty včetně převodu zůstatku na Kartu novouCard replacement fee 99 Kč
Zpětná výměna elektronických peněz zákonná 3)Transfer of emoney – lawful 3) ZDARMA
Zpětná výměna elektronických penězTransfer of emoney 5% min. 50 Kč
Zaslání finančních prostředků prostřednictvím poštovní poukázkySending funds via postal receipt 95 Kč
Zaslání finančních prostředků převodem na bankovní účetSending funds via bank account 30 Kč
zaslání finančních prostředků na zahraniční bankovní účetSending funds via bank foreign account 290 Kč
Převod prostředků na jinou Kart Prepaid Solutions a.s.Transfer of emoney to another Card of Prepaid Solutions a.s. 20 Kč
Měsíční poplatek za uchovávání zůstatku po ukončení Smlouvy do okamžiku provedení Zpětné výměnyMonthly fee for balance keeping after agreement termination until redemption 69 Kč
Poplatek za deblokaci kartyUnblocking card fee 69 Kč
Poplatek za odmítnutí transakce z důvodu na straně držitele KartyDeclined transaction fee 10 Kč
Poplatek za odmítnutí transakce z důvodu na straně držitele Karty v zahraničí včetně zamítnutého výběru z bankomatuDeclined transaction fee abroad including a rejected ATM withdrawal 20 Kč
Zasílání informací - SMSSending information - SMS 3 Kč
Zasílání informací - e-mailSending information - e-mail ZDARMA

Poskytování informací

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého právaProcessing and reporting messages about Cardholder matters – for authorized persons so that they can execute a decision and for those who can prove that because of their own incorrect information they incurred damages and cannot exercise their rights without this information / data:
- Požadavek na podání základní informaceBasic information provided 500 Kč
- Požadavek na podání rozšířené informaceExtended information provided 1 000 Kč
Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – požadavek na vystavení reference o klientoviProcessing and reporting messages about Cardholder matters – for Cardholder: Request for a reference about Cardholder 500 Kč

Smluvní režimy - limity Karty

Režim nejvyššího limituPremium Limit (FDD)
Maximální roční obratMaximum yearly turnover 700 000 Kč
Maximální jednorázové/denní nabití (maximálně třemi platbami denně)Maximum single-load / daily loading limit (with maximum 3 entries per day) 100 000 Kč
Maximální okamžitý zůstatekMaximum current balance 700 000 Kč
Maximální denní výběr z bankomatu 15 000 Kč
Maximální denní počet transakcí Kartou 10 ks
Maximální denní platební limit ( včetně výběru) 30 000 Kč
Minimální jednorázové nabitíMinimum single-load amount 50 Kč

1 Prostředky jsou konvertovány na základě aktuálně platného kurzovního lístku banky příjemce. / Money are converted according to the actual exchange rate list of the beneficiary's bank.

2 Limity pro minimální a maximální nabití jsou uvedeny v tabulce smluvních režimů níže. / Minimum and maximum single load amounts are listed in the table of Card Limits below

3 V případě, že Držitel Karty požádá o Zpětnou výměnu Elektronických peněz v den zániku právního vztahu ze Smlouvy (den expirace platební karty) nebo do jednoho roku po tomto dni. / In case the Cardholder asks for redeeming electronic money before the date of termination of the legal relationship of the Contract or within one year after that date.

 

Tento sazebník poplatků a limitů nabývá účinnosti dne 10.12.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace